Poniżej umieszczone zostały niezbędne dokumenty (do zapoznania się oraz do pobrania)

w przypadku ubiegania się o pobyt w Klubie "Senior+" w Grajewie

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin Klubu "Senior +"

Uchwały Rady Miasta Grajewo

Zarządzenia Dyrektora MOPS Grajewo

Załączniki do regulaminu Klubu "Senior +"

Harmonogramy zajęć Klubu "Senior +" 2024 r.