Dom Dziennego Pobytu "Klub Seniora" w Grajewie został utworzony w 1993 roku. Głównym celem jego powstania było stworzenie ośrodka integrującego środowiska seniorów - ludzi starszych, którzy zakończyli już życie zawodowe, są emerytami, rencistami, często osobami samotnymi i którzy mają dużo wolnego czasu, a często nie wiedzą co z tym czasem zrobić. Osoby te często są niedołężne i mają problemy z przygotowaniem sobie posiłków. Dlatego w Klubie Seniora również wydawane są obiady. Zgodnie z postawionymi sobie celami, Klub Seniora pragnie stać się drugim domem dla seniorów. Bardzo często organizowane są różne przedsięwzięcia, w których udział biorą osoby starsze z terenu całego miasta oraz ze wszystkich środowisk. Wielkim sukcesem Klubu Seniora jest zintegrowanie środowiska emerytów i rencistów oraz stworzenie ośrodka spotkań, w którym mogą seniorzy uzyskać pomoc w sprawach codziennych, znaleźć przyjaciół, spędzić miło czas, ale także urządzić przyjęcie imieninowe lub urodzinowe, albo uczcić inne osobiste wydarzenie. Zabawy taneczne organizowane w Klubie i w zaprzyjaźnionych ośrodkach odmładzają seniorów i przywracają im chęć od życia. Częste spotkania z młodzieżą szkolną i dziećmi również poprawiają im nastroje i sprawiają seniorom dużą radość.

 

Działalność klubu nastawiona jest na:

- zapewnienie seniorom bezpieczeństwa socjalnego poprzez wydawanie obiadów, udzielanie pomocy w sprawach życiowych, wsparcie psychiczne w trudnych chwilach, organizację szkoleń i pogadanek z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowotnej,

- integrowanie różnych środowisk seniorów poprzez rozliczne kontakty i spotkania integracyjne z seniorami z pobliskich miast: Łomży, Ełku, Kolna i różnych grup społecznych,

- integrację miedzypokoleniową poprzez spotkania seniorów z przedszkolakami i uczniami szkół podstawowych (w wieku ich wnuków i prawnuków),

- zapewnienie urozmaiconego spędzania czasu poprzez organizację wyjazdów do teatru, zabaw tanecznych (są najbardziej oczekiwane), wycieczek i pielgrzymek, spotkań z interesującymi ludźmi.

Dane kontaktowe:

Klub Seniora w Grajewie

ul. Konstytucji 3 Maja 2B
19-200 Grajewo

tel. 86 211 90 31