1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

2. Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych