Deklaracja dostępności strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Data publikacji strony internetowej: 2009-02-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF (skany). Część dokumentów nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących. Część zdjęć (grafik) nie posiada opisu alternatywnego. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 Wyłączenia:

Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy.

 Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-02-01.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-02-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Pieńkowska adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 86 273 0 860. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie

Adres organu odwoławczego: ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo

Adres e-mail organu odwoławczego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon organu odwoławczego: +48 86 273 0 860

 

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Strażacka 6

 • Dojście do budynku z parkingu na którym znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych chodnikiem z kostki brukowej.
 • Dwa wejścia do budynku z poziomu terenu przez drzwi rozwierane na zewnątrz (poziom równy jak na zewnątrz).
 • Komunikacja z poziomu przedsionka na pater za pomocą schodów wewnętrznych
  (4 stopnie ).
 • Łazienki zlokalizowane na parterze są częściowo przystosowane do korzystania dla osób niepełnosprawnych.
 • Obsługa osób niepełnosprawnych za pomocą dwóch punktów podawczych, które znajdują się na parterze budynku.
 • Wewnątrz budynku wyróżniono schody za pomocą kontrastowego koloru. Zastosowano piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń.

Budynek przy ul. Konstytucji 3 Maja 2b

 • Dojście do budynku z parkingu na którym nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych chodnikiem z kostki brukowej.
 • Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla wózków bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych.
 • Pomieszczenia i łazienki zlokalizowane na parterze są przystosowane do korzystania dla osób niepełnosprawnych.
 • Wewnątrz budynku wyróżniono schody za pomocą kontrastowego koloru. Zastosowano piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń.

 

Udogodnienia

 • Strona posiada wersję o dużym kontraście.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych (TAB, Shift+TAB, Enter).
 • Na stronie internetowej znajduje się wyszukiwarka ułatwiająca odnalezienie poszukiwanych treści.