Klub  "Senior+" w Grajewie

Klub "Senior+" w Grajewie funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 (t.j. M.P. z 2018 r. poz. 228).

Dnia 31 stycznia 2023 r. Rada Miasta Grajewo podjęła Uchwałę Nr LIII/408/23 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub "Senior+" w Grajewie.

Klub "Senior+" w Grajewie to miejsce spotkań grajewskich Seniorów, którzy zainteresowani są różnymi formami aktywności i integracji.