Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze to świadczenia niepieniężne określone w art. 36 pkt 2 lit. 1 i m PomSpołU. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone w miejscu zamieszkania lub w ośrodkach wsparcia, a usługi opiekuńcze - dodatkowo w rodzinnych domach pomocy.

Rodzaje usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych