1. Oświadczenie- dopłata do czynszu

2. Wniosek - dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

3. Charakterystyka lokalu

4. Deklaracja Dochodów

5. Druk zestawienia opłat mieszkaniowych

6. Oświadczenie - ryczałt

7. Oświadczenie art233KK

8. Oświadczenie domki, brak wspólnoty