Program "Wspieraj Seniora"

Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem takie jak artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki, opłata rachunków lub załatwianie spraw urzędowych. podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Przy czym koszt za zakupy ponosi senior.

Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, w szczególnych przypadkach również do osób poniżej 70 roku życia.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z  usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

W ramach Programu uruchomiono specjalną infolinię dedykowaną seniorom. Dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11 osoby starsze mogą prosić o wsparcie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie. Do dnia 20.11.2020 roku do tutejszego ośrodka wpłynęło 135 zgłoszeń.

Informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej MRiPS, pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/razem-w-walce-z-koronawirusem-rzad-uruchamia-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow

 Plik do pobrania: Procedura bezpieczeństwa seniora