Dodatki mieszkaniowe

1. Charakterystyka lokalu

2. Deklaracja Dochodów

3. Druk zestaw.opłat mieszkan

4. Oświadczenie - ryczałt

5. Wniosek o przyznanie Dodatku Mieszkaniowego

6. Informacja do wniosku

 

Zaświadczenie o dochodach

1. Zaświadczenie o dochodach

2. Zaświadczenie działalność gospodarcza