Akty prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Obowiązujące akty prawne

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023