Wydawnictwa Stowarzyszenia "Niebieska Linia" to publikacje dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Oferowane materiały zostały przygotowane przez Zespół Stowarzyszenia w oparciu o wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc.

W ofercie Stowarzyszenia można znaleźć:

*Publikacje dla profesjonalistów:

- "Procedura Niebieskie Karty - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania"

- "Niebieska szkoła - bezpieczna szkoła. Poradnik dla pracowników oświaty"

*Filmu edukacyjne dla profesjonalistów:

- Kontakt interwencyjny z osobą stosującą przemoc

- Rozmowa z osobą doznającą przemocy

*Publikacje dla osób doznających przemocy w rodzinie:

- "Wyprawa PoMoc-poradnik dla osób doznających przemocy" 

- Informator "Przemoc w rodzinie. Procedura Niebieskie Karty"

- "Przemoc w rodzinie" - karta informacyjna dla dzieci poniżej 12 roku życia

- "Procedura Niebieskie Karty - o co w ty, chodzi: - karta informacyjna dla dzieci powyżej 12 roku życia

*Publikacje dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

- "Godne życie bez przemocy"- poradnik dla osób stosujących przemoc

- "Żółtka kartka" - ulotka informacyjna dla osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie

*Materiały informacyjne o zjawisku przemocy w rodzinie:

- "O procedurze Niebieskie Karty"- informator

- "Procedura Niebieskie Karty"- plakat

- "Jestem świadkiem przemocy w rodzinie - co robić?" - ulotka dla świadków przemocy