W przypadku dokonywania wpłat na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie od dnia 28 września 2017 roku środki należy przekazywać zgodnie z poniższym zestawieniem:

Miasto Grajewo - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6

PKO BP SA


- rachunek bieżący nr 14 1020 1332 0000 1302 1074 3419

rachunek służy do prowadzenia bieżącej gospodarki finansowej, na ten rachunek można dokonywać wpłat naliczonych odpłatności za usługi świadczone przez MOPS, a więc posiłki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwrot zasiłków nienależnie pobranych oraz należności wynikające z podpisanych umów w sprawach osób skierowanych do domów pomocy społecznej.

 

-rachunek wyodrębnionych wpływów od dłużników alimentacyjnych nr 26 1020 1332 0000 1802 1074 3443

rachunek przeznaczony jest wyłącznie dla wpłat dokonywanych przez komorników sądowych prowadzących postępowanie egzekucyjne w sprawach dłużników alimentacyjnych oraz do indywidualnych wpłaty dłużników alimentacyjnych.