Jak uzyskać jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy ?

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. 

Wniosek przyjmuje:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Strażacka 619-200 Grajewo.


Punkt obsługi klienta przyjmuje wnioski

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30