Informator o placówkach świadczących

pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

Podmiot

Dane

Teleadresowe

Realizowane Oddziaływania

Godziny Pracy

Miejski Ośrodek

Społeczny
w Grajewie

Ul. Strażacka 6

19-200 Grajewo

Tel: 86 2730860

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje, poradnictwo rodzinne i socjalne

Poniedziałek - Piątek

7.30 - 15.30

Konsultacje prawne

Poniedziałek - Wtorek

7.30 - 15.30

Środa 7.30-11.30

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie

Ul. Wojska Polskiego 74 C

19-200 Grajewo

Tel: 86 2738709

- Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

- Informacje, bezpłatne poradnictwo specjalistyczne psychologiczne, prawne i socjalne.

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 15.00

Klub "Zdrowie
i Trzeźwość"

Ul. Konstytucji

3 Maja 2b

19-200 Grajewo

Tel: 86 2119030

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Indywidualne poradnictwo specjalistyczne

Poniedziałek

15:00-20:00

(Poradnictwo w zakresie eksperymentowania i uzależnienia od narkotyków)

Wtorek

14.30-19.30

(Zajęcia terapeutyczne w zakresie uzależnienia od alkoholu)

Sobota

9.00-14.00

(Zajęcia terapeutyczne w zakresie uzależnienia od alkoholu i dla osób współuzależnionych)

Motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego od alkoholu i narkotyków

Poniedziałek - Piątek

7.30 - 15.00

Ul. Wojska Polskiego 55

Konsultacje psychologiczne

Piątek 09.00-14.00

Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Ul. Strażacka 6

19-200 Grajewo

Tel: 86 2730860

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- ochrona osób doznających przemocy domowej

- realizacja procedury Niebieskiej Karty,

- integrowanie i koordynacja działań podmiotów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Poniedziałek - Piątek

7.30 - 15.30

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ul. Strażacka 6

19-200 Grajewo

Tel: 86 2730820

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierowanie wniosków do sądu na leczenie osób uzależnionych od alkoholu, konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie poradnictwa w ramach działalności komisji

Poniedziałek - Piątek

7.30 - 15.30

Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku

ul. Dąbrowskiego 3C
19-300 Ełk
tel. 87 562 55 78,

502 608 676

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- udzielenie schronienia,

- działania terapeutyczne i pomocy w walce z uzależnieniem,

- aktywizacja zawodowa, - włączenie w życie społeczne i trwałe usamodzielnienie.

Poniedziałek - Niedziela

Czynne całą dobę

Schronisko im. Św. Ojca Pio Caritas Diecezji Ełckiej

ul. Tadeusza Kościuszki 27, 19-300 Ełk

tel. 504 070 405

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- udzielenie schronienia,

- choroba psychiczna,

- problemy rodzinne,

- problemy wychowawcze

- przemoc,

- przemoc seksualna,

- uzależnienie od alkoholu,

- uzależnienie od narkotyków

Poniedziałek - Niedziela

Czynne całą dobę

Lokalny punkt pomocy

 

pokrzywdzonym 

przestępstwem

Ul. Strażacka 6

19-200 Grajewo

Tel: 518595672

e-mail:

pokrzywdzeni.grajewo@pryzmat.org.pl

- pomoc prawna,

- pomoc psychologiczna,

- mediacje,

- pomoc materialna,

- doradztwo zawodowe.

Środa 15:00 - 20:00
Sobota 8:00 - 13:00