Strona główna

Informacja o wypłacie dodatku osłonowego

Pierwsza rata dodatku osłonowego dla osób, które złożyły wnioski w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie w terminie do 31.01.2022r. zostanie wypłacona w dniu 31.03.2022r.
Osoby, które we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego nie wskazały numeru rachunku bankowego proszone są o zgłoszenie się w dniu 31.03.2022r. do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie ul. Strażacka 6
19-200 Grajewo (główne wejście do budynku) w godzinach od 10.00 do 14.00.

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie informuje, iż pomoc żywnościowa będzie wydawana w Parafii Trójcy Przenajświętszej  w Grajewie:
- 23.03.2022 r. w godz. 09:00-11:00;
- 26.03.2022 r. w godz. 09:00-11:00;
Pomoc dla osób wcześniej zakwalifikowanych.
 

 

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

 
Stypendia i zasiłki szkolne
Reklama