Strona główna

Informacje dot. możliwości korzystania przez osoby o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych z pomocy pieniężnej jak również innych form wsparcia m.in. programów leczenia
uzdrowiskowego i zakupu aparatów słuchowych, udzielanej przez UDSKiOR, znajdują się na stronie internetowej

https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/sprawy-zdrowotne-isocjalne/działacze-opozycji-i-osoby-represjonowane.html

 

Informacje dot. możliwości korzystania przez osoby posiadające uprawnienia kombatanckie w 2023 r. z pomocy pieniężnej jak również innych form wsparcia m.in. programów leczenia uzdrowiskowego, udzielanej przez UDSKiOR znajdują się na stronie

https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/sprawy-zdrowotne-i-socjalne/kombatanci.html

 

Informujemy, że produkty spożywcze z Banku Żywności wydawane będą:
- 28.06.2023 r. środa w godzinach 09.00-13.00
- 29.06.2022 r. czwartek w godzinach 09.00-13.00
Ul. Wiórowa 5 Grajewo- magazyny przy firmie Wipasz
Serdecznie zapraszamy po odbiór.
Prosimy o zabranie ze sobą toreb na produkty.

 

 
Reklama