Strona główna

Rządowy program Dobry Start- 300PLUS

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z opublikowanym w dniu 18 czerwca 2021 r. rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" z dniem 1 lipca 2021 r. realizację tego programu przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie nie będzie realizował tego zadania. Dlatego wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do ZUS.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB DOROSŁYCH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 

Zapytanie ofertowe

Oferta

Umowa

Obowiązek informacyjny

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 

Zapytanie ofertowe

Oferta

Umowa

Obowiązek informacyjny

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ W FORMIE PAPIEROWEJ OD DNIA 01 KWIETNIA 2021R.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie poniżej załącza wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022. Nowy wniosek o przyznanie świadczeń można złożyć w formie papierowej w MOPS Grajewo już od 01 kwietnia 2021r.

Wniosek można pobrać w siedzibie MOPS GRAJEWO ul. Strażacka 6 19-200 Grajewo (punkt podawczy Ośrodka wejście od ulicy Strażackiej) w godzinach 7.30 DO 15.30 lub internetowo na stronie MOPS GRAJEWO w zakładce ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE - DOKUMENTY DO POBRANIA