Strona główna

 

Wigilia Maltańska

W dniu 24.12.2021 r. Zakon Maltański przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie po raz czwarty zorganizował Wigilię dla osób samotnych z terenu Miasta Grajewo. Do skorzystania z tej formy pomocy zostało zakwalifikowanych 150 osób i 52 dzieci. Z uwagi na stan pandemii w kraju zestawy dań wigilijnych, przygotowanych przez firmę cateringową, wydawane były potrzebującym w siedzibie grajewskiego Klubu Seniora. Dzieci natomiast otrzymały prezenty w formie paczek. Potrawy zostały zapakowane dla każdego uczestnika indywidualnie. w ich wydawaniu pomagali pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie. Osobom, które z różnych przyczyn samodzielnie nie były w stanie zgłosić się po odbiór posiłków dostarczyli je pod wskazany adres pracownicy MOPS w Grajewie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zakon Maltański pomimo trudnej sytuacji i warunków organizacyjnych starał się zapewnić osobom samotnym wsparcie w tym szczególnym świątecznym czasie.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy i mieszkańcy Miasta Grajewo dziękują głównym sponsorom Zakonowi Maltańskiemu i Fundacji PGE za okazane serce oraz pamięć o osobach najbardziej potrzebujących z miasta Grajewa.

Galeria zdjęć pod linkiem TUTAJ.

 

 

W dniu 17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym.

Wnioski o dodatek osłonowy można złożyć:

1) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie (Punkt Podawczy Ośrodka- wejście od ulicy Strażackiej) w godzinach od 7.30 do 15.30

2) elektronicznie poprzez portal Epuap,

3) wrzucić do skrzynki podawczej Ośrodka umieszczonej przed wejściem do budynku MOPS Grajewo

4) przekazać listownie na adres Ośrodka tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie ul. Strażacka 6 19-200 Grajewo

Dla wniosków złożonych do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wzór wniosku o przyznanie dodatku osłonowego oraz wskazówki jak go wypełnić znajdują się w zakładce DODATEK OSŁONOWY - DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie informuje, że od dnia 03.01.2022r. w godzinach 7.30-10.00 i od 14.00-15.30 można ubiegać się o skierowanie na pomoc żywnościową w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, którą organizuje Caritas Łomża we współpracy z Parafią Trójcy Przenajświętszej w Grajewie.

Pomoc jest uzależniona od dochodu rodziny uzyskanego w miesiącu grudniu 2021r.

Dla gospodarstwa jednoosobowego kryterium dochodowe wynosi 1707,20 zł netto, natomiast dla rodziny 1320,00 zł na osobę w rodzinie.

W związku z powyższym osoby zainteresowane tą formą pomocy zobowiązane są do przedstawienia zaświadczeń potwierdzających swój dochód w tutejszym Ośrodku.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie informuje, że w ramach akcji "Nie bądźmy obojętni" pracownicy socjalni wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Grajewie
i Straży Pożarnej odwiedzają, z uwagi na niskie temperatury, osoby samotne i bezdomne, zagrożone wychłodzeniem, mające trudną sytuację mieszkaniową. Działania te obejmują około 12 osób z terenu miasta.

W miarę możliwości i realizowanych czynności służbowych odwiedzin dokonujemy razem
z pracownikami wymienionych służb , proponując pomoc żywnościową, odzież zimową, zakup opału lub umieszczenie w noclegowni lub schronisku dla osób bezdomnych jeśli zajdzie taka potrzeba.

Osoby ubiegające się o umieszczenie w schronisku lub noclegowni muszą być osobami
w pełni zaszczepionymi.

 

 
Stypendia i zasiłki szkolne
Reklama