Strona główna

 

W dniu 17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym.

Wnioski o dodatek osłonowy można złożyć:

1) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie (Punkt Podawczy Ośrodka- wejście od ulicy Strażackiej) w godzinach od 7.30 do 15.30

2) elektronicznie poprzez portal Epuap,

3) wrzucić do skrzynki podawczej Ośrodka umieszczonej przed wejściem do budynku MOPS Grajewo

4) przekazać listownie na adres Ośrodka tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie ul. Strażacka 6 19-200 Grajewo

Dla wniosków złożonych do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wzór wniosku o przyznanie dodatku osłonowego oraz wskazówki jak go wypełnić znajdują się w zakładce DODATEK OSŁONOWY - DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie informuje, że od dnia 03.01.2022r. w godzinach 7.30-10.00 i od 14.00-15.30 można ubiegać się o skierowanie na pomoc żywnościową w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, którą organizuje Caritas Łomża we współpracy z Parafią Trójcy Przenajświętszej w Grajewie.

Pomoc jest uzależniona od dochodu rodziny uzyskanego w miesiącu grudniu 2021r.

Dla gospodarstwa jednoosobowego kryterium dochodowe wynosi 1707,20 zł netto, natomiast dla rodziny 1320,00 zł na osobę w rodzinie.

W związku z powyższym osoby zainteresowane tą formą pomocy zobowiązane są do przedstawienia zaświadczeń potwierdzających swój dochód w tutejszym Ośrodku.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie informuje, że w ramach akcji "Nie bądźmy obojętni" pracownicy socjalni wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Grajewie
i Straży Pożarnej odwiedzają, z uwagi na niskie temperatury, osoby samotne i bezdomne, zagrożone wychłodzeniem, mające trudną sytuację mieszkaniową. Działania te obejmują około 12 osób z terenu miasta.

W miarę możliwości i realizowanych czynności służbowych odwiedzin dokonujemy razem
z pracownikami wymienionych służb , proponując pomoc żywnościową, odzież zimową, zakup opału lub umieszczenie w noclegowni lub schronisku dla osób bezdomnych jeśli zajdzie taka potrzeba.

Osoby ubiegające się o umieszczenie w schronisku lub noclegowni muszą być osobami
w pełni zaszczepionymi.

 

 

 

W dniach 01.12. 06.12, 07.12, 13.12. w ramach programu profilaktycznego "poMOC, a nie przeMOC" p. Grażyna Rodzeń z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie i p. Karolina Gilejko z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie przeprowadziły cykl spotkań pod hasłem "Bądźmy czujni". Spotkania przeprowadzone zostały w klasach maturalnych Liceum Ogólnokształcącego im . Mikołaja Kopernika w Grajewie i dotyczyły szeroko rozumianego zjawiska przemocy. W czasie prelekcji omówiono czym jest przemoc, jakie są jej rodzaje, jakie czynniki wpływają na możliwość jej wystąpienia. Celem przeprowadzonych zajęć było uwrażliwienie na zjawisko przemocy, a także zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy.