Szanowni Państwo,

15 czerwca 2024 roku przypada Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi, ustanowiony w 2011 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Przemoc wobec osób starszych to poważny problem społeczny, moralny i prawny. Statystycznie co szósta starsza osoba na świecie doświadcza przemocy, a jedynie 4% przypadków jest zgłaszanych właściwym organom. Sprawcami przemocy mogą być osoby bliskie, np. członkowie rodzin czy opiekunowie, a także struktury społeczne i instytucje. Znęcanie się nad osobami starszymi to stosowanie wobec nich przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej, zaniedbywanie lub krzywdzenie w inny sposób
z powodu podeszłego wieku.

Z myślą o Seniorach, m.in. z okazji obchodów Światowego Dnia Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie, Komenda Powiatowa Policji w Grajewie oraz Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym przygotowały szereg działań mających na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Grajewa na zjawisko przemocy wobec osób starszych.

Specjaliści z dziedziny przeciwdziałania przemocy zrealizują następujące działania profilaktyczno-edukacyjne:

·         12 czerwca 2024 roku o godzinie 15:30 specjaliści przekażą uczestnikom Uniwersytetu Trzeciego Wieku świeże i rzetelne informacje na temat zachowań kwalifikowanych jako przemoc wobec osób starszych oraz podniosą wiedzę i świadomość społeczną na temat specyfiki tego problemu.

·         15 czerwca 2024 roku w godzinach 10:00-12:00 odbędą się bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Grajewa borykających się z problemem przemocy domowej, prowadzone przez specjalistów. Do Państwa dyspozycji będą policjant z KPP Grajewo, pracownik socjalny, psycholog i prawnik. Konsultacje będą dostępne telefonicznie pod numerem: 86 273-08-72 lub osobiście w siedzibie MOPS przy ul. Strażackiej 6 w Grajewie. W tym samym dniu po godzinie 12:00 specjaliści przejdą ulicami Grajewa, rozpowszechniając wśród mieszkańców ulotki informacyjne dotyczące świadomości znęcania się nad osobami starszymi.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach. Razem możemy zwiększyć świadomość i przeciwdziałać przemocy wobec osób starszych.