Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na 

zakup usługi obejmującej całodobową obsługę przez centrum monitoringu, systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizację usługi „opieki na odległość” w 2024 r.  dla opasek zakupionych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów, edycja na rok 2022 do zamówienia publicznego o wartości  nie przekraczającej  kwoty 130 000 złotych nett. 

 

Informacja