Program "Grajewska Karta Seniora" skierowany jest do osób starszych, które ukończyły 60 rok życia oraz zamieszkują na terenie miasta Grajewo. Wnioski można składać cały rok kalendarzowy. Karty wydawane są bezpłatnie, bezterminowo, w terminie jednego miesiąca od momentu pozytywnej weryfikacji wniosku.

Głównymi założeniami Programu, jako elementu polityki społecznej realizowanej przez Miasto Grajewo, są:

- propagowanie prozdrowotnego stylu życia,

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów,

- aktywizacja społeczna seniorów,

- kształtowanie pozytywnego wizerunku seniorów,

- zachęcanie do uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych,

- poprawa warunków materialnych życia seniorów,

- prowadzenie działań w zakresie promocji programów zdrowotnych ukierunkowanych na osoby starsze.

 

Karta uprawnia Seniorów w szczególności do:

  • 50% zniżki od obowiązujących cen karnetów lub biletów jednorazowych za korzystanie z oferty Grajewskiego Centrum Kultury oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie. Zniżki nie dotyczą imprez, których inicjatorem
    i organizatorem nie jest GCK i MOSiR.
  • ulg, rabatów, upustów oferowanych przez Partnerów, którzy przystąpili do programu.

Załączniki:

- Uchwała nr XXVI/203/16 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu "Grajewska Karta Seniora"

-Wniosek o wydanie "Grajewskiej Karty Seniora"/duplikatu "Grajewskiej Karty Seniora"

- Deklaracja Podmiotu będącego Partnerem Programu "Grajewska Karta Seniora"

- Wykaz firm uczestniczących w programie "Grajewskiej Karty Seniora"