Strona główna

Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Grajewie przygotował aktualny Przewodnik po dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu grajewskiego.

Przewodnik zawiera uaktualnione dane adresowe i kontaktowe placówek powiatu oferujących pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Załączniki:

1. Przewodnik.pdf

 
Grajewo: Przygotowanie oraz dostarczanie obiadów dwudaniowych dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pobytu Klub Seniora w Grajewie w ilości około 23000 zestawów obiadowych w stosunku rocznym - na 2017 rok.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Więcej…

 

Zapytanie ofertowe

Opracowanie "Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Grajewo
na lata 2017-2024".

MOPS.26.1.2016

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6

Tel.: 86 273 08 60

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

II. Podstawa prawna: art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości do kwoty 30 000,00  euro. 

III. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pod nazwą: ?Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Grajewo na lata 2017-2024? ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Strategia niniejsza winna być uzgodniona Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej
w Białymstoku pod względem zgodności ze strategią wojewódzką.

Więcej…