Strona główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie

Informacja o wyborze - Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ?Opracowanie Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Grajewo na lata 2017-2024? .

MOPS.26.1.2016

Grajewo, 01.09.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na opracowanie Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Grajewo na lata 2017-2024:?

I. Wpłynęło 6 ofert:

1. Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. zo.o.? oferta nr 1.

2. Instytut Badawczy IPC Sp. z.o.o. - oferta nr 2.

3. Grupa Badawcza DSC Sp. z.o.o. - oferta nr 3.

4. REMEDIS SA ? oferta nr 4.

5. Instytut Badań i Analiz Społecznych- ?DIAGNOSIS?  - oferta nr 5.

6. ProVision Solutions  -  oferta nr 6.

Więcej…

 

Opracowanie Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Grajewo na lata 2017-2024.

Zapytanie ofertowe

Opracowanie "Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Grajewo
na lata 2017-2024".

MOPS.26.1.2016

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6

Tel.: 86 273 08 60

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

II. Podstawa prawna: art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości do kwoty 30 000,00  euro. 

III. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pod nazwą: ?Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Grajewo na lata 2017-2024? ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Strategia niniejsza winna być uzgodniona Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej
w Białymstoku pod względem zgodności ze strategią wojewódzką.

Poprawiony (czwartek, 11 sierpnia 2016 06:27)

Więcej…

 

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego - art. biurowe, papier, tonery na 2016 rok

Grajewo, 18.12.2015 r.

MOPS.271.03.2015

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego

na sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego artykułów biurowych, papieru kserograficznego i komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i komputerów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie , ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo jako Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego artykułów biurowych, papieru kserograficznego i komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i komputerów.

Poprawiony (piątek, 18 grudnia 2015 14:19)

Więcej…

 

Program Rodzina 500+

 

 

Program Rodzina 500+

 

W związku z opublikowaniem ustawy z dnia 11 lutego 2016 6 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz 195) informujemy, iż:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie będzie realizatorem świadczenia wychowawczego na terenie Miasta Grajewo.

Wnioski na świadczenie wychowawcze można składać od dnia 1 kwietnia 2016 r. w siedzibie MOPS, ul. Strażacka 6.

Szczegółowe informacje nt. świadczeń z programu Rodzina 500+ :

 

również pod numerem telefonu 86 273 08 60

Akty prawne dotyczące programu :

 

Poprawiony (wtorek, 23 lutego 2016 10:15)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - obiady 2016

Przedstawiamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie obiadów dwudaniowych dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pobytu Klub Seniora w Grajewie w ilości około 23000 zestawów obiadowych w stosunku rocznym na 2016 r.

Załączniki:

1. informacja-obiady-2016.pdf

Poprawiony (środa, 09 grudnia 2015 13:54)