Strona główna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przygotowanie i dostawę posiłków dwudaniowych dla pensjonariuszy Klubu Seniora
w Grajewie w ilości około 24 000 zestawów obiadowych w stosunku rocznym - na 2021 rok.

Plik do pobrania:

Informacja o wyborze oferty

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie informuje, iż w związku z art. 130 § 2 KP dzień 24.12.2020 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników MOPS Grajewo za święto przypadające w sobotę, tj. dnia 26.12.2020 r.

W związku z powyższym w dniu 24.12.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie będzie zamknięty.

 

Zapytanie ofertowe

Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z terenu miasta Grajewo w 2021 r.

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Oferta

Umowa

Klauzula informacyjna

 

Program "Wspieraj Seniora"

Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem takie jak artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki, opłata rachunków lub załatwianie spraw urzędowych. podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Przy czym koszt za zakupy ponosi senior.

Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, w szczególnych przypadkach również do osób poniżej 70 roku życia.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z  usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

W ramach Programu uruchomiono specjalną infolinię dedykowaną seniorom. Dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11 osoby starsze mogą prosić o wsparcie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie. Do dnia 20.11.2020 roku do tutejszego ośrodka wpłynęło 135 zgłoszeń.

Informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej MRiPS, pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/razem-w-walce-z-koronawirusem-rzad-uruchamia-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow

 

Plik do pobrania: Procedura bezpieczeństwa seniora