Strona główna

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Grajewie informuje:

- w dniu 06 kwietnia 2019 r. w godzinach od 9.00 do 16.00

- w dniu 09 kwietnia 2019r. w godzinach od 17.30 do 19.00

w pomieszczeniach Caritas przy parafii

Trójcy Przenajświętszej w Grajewie będzie wydawana żywność dla osób zakwalifikowanych w programie

"Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014-2020"

 

Miasto Grajewo w celu wspólnej realizacji projektu ogłasza otwarty nabór Partnera/ów spoza sektora finansów publicznych:

Nabór partnera/ów dotyczy: Współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach: OŚ PRIORYTETOWA VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIE 7.1 Rozwój działań aktywnej integracjiKonkurs nr RPPD.07.01.00-IZ.00-20-001/19

 

Treść całego ogłoszenia

 

 

Program "Dzielnicowy bliżej nas"