Strona główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie informuje, że w sprawach dotyczących wypłat oraz wniosków świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego należy kontaktować się z pracownikami MOPS pod nr telefonu:

86 273 08 66

86 273 08 76

 

KOMUNIKAT
z dnia 31 marca 2020 r.

BURMISTRZ MIASTA GRAJEWO
INFORMUJE

o sporządzeniu wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Mieście Grajewo

Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej zarządzeniem nr 222/20 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 31 marca 2020 r. określono szczególne formy udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w Mieście Grajewo.

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Grajewa, w szczególności dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, a także osób objętych obowiązkową kwarantanną domową, które nie sa w stanie własnym staraniem zapewnić sobie zaopatrzenia obejmuje:

1) zakup i dostarczanie posiłku lub produktów żywnościowych,

2) zakup i dostarczanie niezbędnych artykułów pierwszej potrzeby,

3) zakup i dostarczanie leków zaleconych przez lekarza.

Koszty pomocy określonej pkt 2 i 3 ponosi Wnioskodawca.

Uwzględnienie w wykazie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Grajewa następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego, złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie, w formie:

- elektronicznej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- telefonicznie: 862730860 (w godzinach od 730 do 1530)

 

Wniosek do pobrania

 

 

 

UWAGA!!!

W związku z komunikatem Wojewody Podlaskiego oraz informacją Burmistrza Miasta Grajewo na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie, informuje, że czasowo zostaje zawieszona działalność Klubu Seniora oraz Świetlicy Środowiskowej. W okresie tym nie będą wydawane obiady w Klubie Seniora oraz odwołane zostają wszystkie uroczystości.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie będą przyjmować Interesantów w budynku naszego Ośrodka w godzinach 7:30 do 15:30. Ponadto informuję, że praca w terenie pracowników socjalnych i asystentów rodziny zostaje ograniczona. Wymienieni pracownicy będą świadczyć pracę w terenie tylko w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia podopiecznych oraz w sprawach niecierpiących zwłoki.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prosi o zgłaszanie do tutejszego ośrodka osób chorych lub starszych i samotnych, którzy potrzebują pomocy w robieniu zakupów niezbędnych artykułów.

Apelujemy o bieżące śledzenie komunikatów oraz ostrożność i przestrzeganie zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.