Strona główna

 

 

Wnioski elektroniczne od 01.07.2020r.,

w formie papierowej od 01.08.2020r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie przypomina, że w związku z rozpoczęciem nowego okresu świadczeniowego od 1 lipca 2020 r. można składać wyłącznie elektronicznie wnioski o:

  • Świadczenie ,,Dobry Start" - wyprawka szkolna w wysokości 300 zł,
  • Świadczenia rodzinne,
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski elektroniczne można składać za pomocą:

  • portalu informacyjno-usługowego emp@tia,
  • elektronicznej platformy usług administracji publicznej epuap,
  • platformy usług elektronicznych PUE ZUS,
  • systemów teleinformatycznych banków (świadczenie "Dobry Start")

Wnioski o przyznanie ww. świadczeń w formie papierowej będzie można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie od dnia 01.08.2020r. w godzinach od 7.30 do 15.30.

W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii zachęcamy Państwa do pobrania odpowiednich formularzy wniosków ze strony internetowej tut. Ośrodka, wypełnienie ich i umieszczenie w skrzynce podawczej znajdującej się na budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie.

Ponadto apelujemy do Państwa o składanie wniosków drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w urzędzie.

 

Dyrektor MOPS w Grajewie informuje, że w 2019r. weszły zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+). Osoby, które złożyły wnioski od dnia 1 lipca 2019r. posiadają ustalone prawo do tego świadczenia do dnia 31.05.2021r., W związku z tym nie ma potrzeby ponownego składania wniosku.

Powyższa informacja nie dotyczy rodziców dzieci nowonarodzonych.

 

 

Zapytanie ofertowe

Zapraszam do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Programów multimedialnych na potrzeby świetlicy środowiskowej mieszczącej się na ul. Konstytucji 3-go Maja 2B w Grajewie

 

Pliki : Zapytanie ofertowe

Umowa