Strona główna

Burmistrz Miasta Grajewo Pan Dariusz Latarowski oraz Ksiądz Prałat Czesław Oleksy - Proboszcz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie, zapraszają wszystkie chętne osoby z terenu miasta Grajewo do składania dokumentów w celu otrzymania pomocy rzeczowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Akcja będzie wspierana przez Caritas, Stowarzyszenie "Współpraca dla Grajewa" i wolontariuszy działających w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej.

W celu otrzymania paczki żywnościowej należy zgłosić się po skierowanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie, ul. Strażacka 6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Osoby zainteresowane powinny posiadać dokumenty potwierdzające dochód wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania np. zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy, dowód otrzymania renty, emerytury, decyzję przyznającą zasiłki rodzinne itp. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie (ul. Strażacka 6) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 - 15.30. Ze sobą należy zabrać dokumenty potwierdzające dochody poszczególnych członków rodziny takie, jak: zaświadczenia o zarobkach z zakładu pracy, dowód otrzymania renty czy emerytury, decyzje o przyznanych zasiłkach, itp.

Bliższych informacji udzieli zastępca dyrektora MOPS - Pan Marek Wiszowaty osobiście lub pod numerem telefonu 086 273 08 63.

 

Załącznik:

Film Informacyjny

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dwudaniowych dla pensjonariuszy "Klubu Seniora" w Grajewie w ilości około 23000 zestawów obiadowych w stosunku rocznym na 2018 r.

Załączniki:

Informacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI:

Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków dwudaniowych dla pensjonariuszy "Klubu Seniora" w Grajewie w ilości ok. 23 0000 zestawów obiadowych w stosunku rocznym na 2018 rok.

 

Specyfikacja

Załączniki

 

Dziś w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie: Pani Jolanta Bołtruczuk,
Pani Celina Krysztofik
i Pani Joanna Męczkowska odebrały z rąk Wojewody Podlaskiego Złote Medale Prezydenta RP za długoletnią służbę.

Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo, Halina Muryjas-Rząsa
Przewodnicząca Rady Miasta i Barbara Pieńkowska Dyrektor MOPS Grajewo składają serdeczne gratulacje i życzą satysfakcji
z wykonywanej pracy oraz dalszych sukcesów!

"Wasze serca biją zawsze dla innych..." ten cytat doskonale obrazuje i podsumowuje służbę pracowników socjalnych. Został on użyty przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Posła na Sejm RP Jarosława Zielińskiego w liście z życzeniami, który Poseł przesłał z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.