Strona główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie

GCAI II - Protokół z wyboru wykonawcy kursu - wózki widłowe 2

W dniu 24.04.2017 dokonano wyboru wykonawcy do przeprowadzenia kursu operatora wósków wiedłowych w ramach projektu "Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II"

 

Załącznik: Protokol-wozki2.pdf

Poprawiony (poniedziałek, 24 kwietnia 2017 13:49)

 

GCAI II - Informacja z otwarcia ofert 2

W dniu 24.04.2017 odbyło się otwarcie ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora wózków widłowych  dla uczestników projektu "Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II

 

Załącznik : InfoGCAI2.pdf

Poprawiony (poniedziałek, 24 kwietnia 2017 13:43)

 

GCAI II - Protokół z wyboru wykonawcy kursu - wózki widłowe

W dniu  13.04.2017 r podjęto decyzję o niewyłonieniu wykonawcy do przeprowadzenia kursu operatora wózków widłowych.

Załączniki: Protokol-wozki1.pdf

Poprawiony (piątek, 14 kwietnia 2017 09:32)

 

GCAI II - Zapytanie ofertowe - wózki widłowe 2

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu operatora wózków widłowych dla Centrum Integracji Społecznej w Grajewie w ramach projektu ?Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Tryb udzielenia zamówienia:

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. nr 2164 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Przedmiot zamówienia:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora wózków widłowych dla 3 osób w ramach projektu ?Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Cel szkolenia: zdobycie wiadomości i nabycie umiejętności wykonywania zadań na stanowisku kierowcy wózków jezdniowych o napędzie silnikowym oraz wymiany butli gazowej w wózkach o zasilaniu gazowym. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny i wyda dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe na druku honorowanym na terenie Unii Europejskiej.

Termin i miejsce realizacji usługi: od kwietnia 2017 roku do lipca 2017 roku, miejsce wskazane przez Wykonawcę na terenie miasta Grajewo.

 

Więcej…

 

GCAI II - Protokół z wyboru wykonawcy kursu - Prawo Jazdy kat B

W dniu 13.04.2017 r. dokonano wyboru wykonawcy do przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kategorii B

 

Załączniki: Protokol-B.pdf