Strona główna

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej
w Grajewie w przedmiocie procedur wyłaniania kadry, wykonawców i dostawców w ramach projektu ?Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II? zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ? wartość zamówienia jest mniejsza niż 30 000 Euro. W związku z tym wyboru dokonano w oparciu o art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz
w powiązaniu z kryteriami podanymi w ogłoszeniu o naborze.

 

Więcej…

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie w związku z realizacją projektu: ?Grajewskie Centrum

Aktywnej Integracji 11? ogłasza nabór na stanowisko: TRENERA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH ? prowadzenie warsztatów porządkowo-ogrodniczych

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (obejmujący okres realizacji projektu tj. od września do grudnia 2017 r.)

Wymagania niezbędne:

?minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką szkoleń lub co najmniej 200 przeprowadzonych godzin szkoleniowych

?niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

?doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów,

?prowadzenie dokumentacji szkoleniowej (dziennik zajęć, lista obecności, itp.)

?stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

?komunikatywność, odpowiedzialność, empatia, umiejętność współpracy,

?doświadczenie w pracy szkoleniowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

? warsztaty w wymiarze 341 godzin

Wymagane dokumenty:

1. CV

2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, kursów i szkoleń.

 

Więcej…

 

 

Jednocześnie informujemy, że obecny okres wypłacania świadczenia wychowawczego obowiązuje do 30 września 2017.

Załączniki:

- Wniosek na Świadczenie Wychowawcze - nowy okres

- Wniosek na Świadczenie Wychowawcze - obecny okres

 

 

 

Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Grajewie przygotował aktualny Przewodnik po dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu grajewskiego.

Przewodnik zawiera uaktualnione dane adresowe i kontaktowe placówek powiatu oferujących pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Załączniki:

1. Przewodnik.pdf