Strona główna

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie w związku z realizacją projektu: "Świetlica Środowiskowa w Grajewie" ogłasza nabór na stanowisko: PSYCHOLOG

- wzmocnienie funkcjonowania dzieci i młodzieży poprzez budowanie pozytywnych kontaktów i rozwijanie czynników chroniących przed pojawieniem się zachowań ryzykownych.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (obejmujący okres realizacji projektu tj. od maja do lipca 2021 r.)

Wymagania niezbędne:

-doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką szkoleń

-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów,

-prowadzenie dokumentacji szkoleniowej (dziennik zajęć, lista obecności, itp.)

-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

? udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy z dzieckiem i rodziną.

? umiejętność pracy z grupą.

Więcej…

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie w związku z realizacją projektu: "Świetlica Środowiskowa w Grajewie" ogłasza nabór na stanowisko: LOGOPEDA

- rozwijanie mowy i umiejętności rozpoznawczych oraz skorygowanie błędów w mówieniu lub wad wymowy oraz usuwanie przeszkód natury emocjonalno-motywacyjnej blokujące naturalny proces nabywania kompetencji językowych przez dzieci.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (obejmujący okres realizacji projektu tj. od maja do lipca 2021 r.)

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe: na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie luba na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, lub

? Co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentowane co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

-doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką szkoleń

-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów,

-prowadzenie dokumentacji szkoleniowej (dziennik zajęć, lista obecności, itp.)

-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Więcej…

 

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 6-15 lat do świetlicy, która rozpoczyna działalność przy Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie. W świetlicy dzieci będą mogły odrobić lekcje, zjeść ciepły posiłek oraz skorzystać z pomocy specjalistów i wychowawców. Zakupiony sprzęt komputerowy, gry informatyczne, multimedialne, gry planszowe i karciane oraz inne sprzęty sportowe muzyczne z pewnością zachęcają do spędzania czasu z nami.

Świetlica to przyjazne miejsce dla dzieci i młodzieży szkolnej w wieku. Młodzi ludzie mogą tu rozwijać swoje zdolności, odkrywać talenty i poszerzać zainteresowania. Świetlica jest miejscem integracji z rówieśnikami, gdzie można dzielić się swoimi problemami, radościami, smutkami i sukcesami. Tu nie ma miejsca na nudę, każdy znajdzie dla siebie coś interesującego i spędzi miło czas.

W ramach działania świetlicy oferujemy wsparcie opiekuńczo-wychowawcze, konsultacje logopedyczne i psychoterapeutyczne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia kompetencji kluczowych (Akademia Umiejętności Społecznych, Akademia Informatyka i Programisty, Akademia Matematyka), zajęcia kulinarne, zajęcia sportowe, działania kulturalno-integracyjne (kino, dzień dziecka, spotkanie wigilijne). Zajęcia będą prowadzone w grupach w zależności od wieku dzieci, ich potrzeb i możliwości.

W ramach świetlicy oferujemy:

  • Zajęcia wyrównanie wiedzę z różnych przedmiotów, pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywanie braków i zaległości w nauce.
  • Zajęcia - Akademia Umiejętności Społecznych, Akademia Informatyka i Programisty i Akademia Matematyka.
  • Zajęcia kulinarne i ciepły posiłek.
  • Wsparcie psychologa, logopedy i wychowawców.
  • Zajęcia sportowe i rozwijające zainteresowania
  • Gry i zabawy
  • Zajęcia kulturalno-rozrywkowe: wyjścia do kina, rajdy piesze, ogniska.

Wszystkie zajęcia całkowicie bezpłatnie.
Zapraszamy!

Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Kowalczuk, pokój nr 5

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Działania są współfinansowane ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Grajewie informuje, iż w dniach 23 i 24 stycznia 2020 r.

w godzinach od 9.00 do 14.00

w pomieszczeniach Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych

ul. Targowa 19

będzie wydawana żywność

dla osób zakwalifikowanych w programie

"Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014-2020"