Strona główna

Informacja kombatanci

Informacje dot. możliwości korzystania przez osoby posiadające uprawnienia kombatanckie w 2023 r. z pomocy pieniężnej jak również innych form wsparcia m.in. programów leczenia uzdrowiskowego, udzielanej przez UDSKiOR znajdują się na stronie

https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/sprawy-zdrowotne-i-socjalne/kombatanci.html

 
Reklama