Strona główna

Dodatek osłonowy

 

W dniu 17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym.

Wnioski o dodatek osłonowy można złożyć:

1) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie (Punkt Podawczy Ośrodka- wejście od ulicy Strażackiej) w godzinach od 7.30 do 15.30

2) elektronicznie poprzez portal Epuap,

3) wrzucić do skrzynki podawczej Ośrodka umieszczonej przed wejściem do budynku MOPS Grajewo

4) przekazać listownie na adres Ośrodka tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie ul. Strażacka 6 19-200 Grajewo

Dla wniosków złożonych do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wzór wniosku o przyznanie dodatku osłonowego oraz wskazówki jak go wypełnić znajdują się w zakładce DODATEK OSŁONOWY - DOKUMENTY DO POBRANIA