Strona główna

Nie bądźmy obojętni

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie informuje, że w ramach akcji "Nie bądźmy obojętni" pracownicy socjalni wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Grajewie
i Straży Pożarnej odwiedzają, z uwagi na niskie temperatury, osoby samotne i bezdomne, zagrożone wychłodzeniem, mające trudną sytuację mieszkaniową. Działania te obejmują około 12 osób z terenu miasta.

W miarę możliwości i realizowanych czynności służbowych odwiedzin dokonujemy razem
z pracownikami wymienionych służb , proponując pomoc żywnościową, odzież zimową, zakup opału lub umieszczenie w noclegowni lub schronisku dla osób bezdomnych jeśli zajdzie taka potrzeba.

Osoby ubiegające się o umieszczenie w schronisku lub noclegowni muszą być osobami
w pełni zaszczepionymi.

 

 
Reklama