Strona główna Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze to świadczenia niepieniężne okre­ślone w art. 36 pkt 2 lit. 1 i m PomSpołU. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie­kuńcze mogą być świadczone w miejscu zamieszkania lub w ośrodkach wsparcia, a usługi opiekuńcze - dodatkowo w rodzinnych domach pomocy.

 

Rodzaje usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

 

Finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych

 
Reklama