Strona główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie informuje, że od dnia 03.01.2022r. w godzinach 7.30-10.00 i od 14.00-15.30 można ubiegać się o skierowanie na pomoc żywnościową w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, którą organizuje Caritas Łomża we współpracy z Parafią Trójcy Przenajświętszej w Grajewie.

Pomoc jest uzależniona od dochodu rodziny uzyskanego w miesiącu grudniu 2021r.

Dla gospodarstwa jednoosobowego kryterium dochodowe wynosi 1707,20 zł netto, natomiast dla rodziny 1320,00 zł na osobę w rodzinie.

W związku z powyższym osoby zainteresowane tą formą pomocy zobowiązane są do przedstawienia zaświadczeń potwierdzających swój dochód w tutejszym Ośrodku.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie informuje, że w ramach akcji "Nie bądźmy obojętni" pracownicy socjalni wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Grajewie
i Straży Pożarnej odwiedzają, z uwagi na niskie temperatury, osoby samotne i bezdomne, zagrożone wychłodzeniem, mające trudną sytuację mieszkaniową. Działania te obejmują około 12 osób z terenu miasta.

W miarę możliwości i realizowanych czynności służbowych odwiedzin dokonujemy razem
z pracownikami wymienionych służb , proponując pomoc żywnościową, odzież zimową, zakup opału lub umieszczenie w noclegowni lub schronisku dla osób bezdomnych jeśli zajdzie taka potrzeba.

Osoby ubiegające się o umieszczenie w schronisku lub noclegowni muszą być osobami
w pełni zaszczepionymi.

 

 

 

W dniach 01.12. 06.12, 07.12, 13.12. w ramach programu profilaktycznego "poMOC, a nie przeMOC" p. Grażyna Rodzeń z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie i p. Karolina Gilejko z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie przeprowadziły cykl spotkań pod hasłem "Bądźmy czujni". Spotkania przeprowadzone zostały w klasach maturalnych Liceum Ogólnokształcącego im . Mikołaja Kopernika w Grajewie i dotyczyły szeroko rozumianego zjawiska przemocy. W czasie prelekcji omówiono czym jest przemoc, jakie są jej rodzaje, jakie czynniki wpływają na możliwość jej wystąpienia. Celem przeprowadzonych zajęć było uwrażliwienie na zjawisko przemocy, a także zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy.


 

 

 
Reklama