Strona główna

Dodatek mieszkaniowy od 1 lipca 2021 r.

1 lipca 2021 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Najistotniejsze zmiany w przyznawaniu dodatków mieszkaniowych to:

  • zmiana definicja dochodu, który będzie teraz ustalany na zasadach podanych w art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).
  • kryterium dochodowe odnosić się będzie do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy a nie jak do tej pory do najniższej emerytury
  • nowe druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej MOPS Grajewo w zakładce Dodatek mieszkaniowy. Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 86 273 08 67.

 

Rządowy program Dobry Start- 300PLUS

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z opublikowanym w dniu 18 czerwca 2021 r. rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" z dniem 1 lipca 2021 r. realizację tego programu przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie nie będzie realizował tego zadania. Dlatego wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do ZUS.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB DOROSŁYCH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 

Zapytanie ofertowe

Oferta

Umowa

Obowiązek informacyjny

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 

Zapytanie ofertowe

Oferta

Umowa

Obowiązek informacyjny

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Stypendia i zasiłki szkolne
Reklama