Zapytanie ofertowe - usługi opiekuńcze

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 

Zapytanie ofertowe

Oferta

Umowa

Obowiązek informacyjny

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty