Bezdomni

W związku z trudnymi warunkami pogodowymi związanymi z okresem zimowym i niskimi temperaturami Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie nie zapomina o osobach najbardziej narażonych na wychłodzenie. Pracownicy socjalni regularnie kontrolują sytuację osób bezdomnym, samotnych i starszych z terenu miasta Grajewo.

Stale monitorują miejsca, w których osoby takie przebywają lub mogą przebywać.

Każdej osobie, która zgłosi się do Ośrodka zostaje udzielona pomoc zgodnie z oczekiwaniami. Osobom bezdomnym organizowane jest wsparcie zarówno w formie żywności i odzieży , którą mogą odbierać w Ośrodku, jak i finansowe jeśli zajdzie taka potrzeba.

Osobom wyrażającym chęć skorzystania ze schroniska, ogrzewalni czy noclegowni, zostaje udzielona pomoc zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i możliwościami Ośrodka.

Pracownicy Socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie w okresie zimowym od 3lat współpracują z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji w Grajewie w ramach akcji "Nie bądźmy obojętni".