Strona główna

Informacja wypłaty

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie

informuje, że w grudniu 2020r. zasiłki i świadczenia będą

wypłacane w następujących terminach:

11.12.2020r.

zasiłki stałe i świadczenia pieniężne (zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności)

16.12.2020r.

świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

18.12.2020r.

zasiłki okresowe, świadczenia pieniężne (zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności) oraz stypendia i zasiłki szkolne

21.12.2020r.

świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 500plus

23.12.2020r.

świadczenia pieniężne (zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności)

30.12.2020r.

świadczenia pieniężne (zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności)