Strona główna

Informacja obiady

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przygotowanie i dostawę posiłków dwudaniowych dla pensjonariuszy Klubu Seniora
w Grajewie w ilości około 24 000 zestawów obiadowych w stosunku rocznym - na 2021 rok.

Plik do pobrania:

Informacja o wyborze oferty