Strona główna

Zapytanie 2

 

Zapytanie ofertowe

Zapraszam do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Programów multimedialnych na potrzeby świetlicy środowiskowej mieszczącej się na ul. Konstytucji 3-go Maja 2B w Grajewie

 

Pliki : Zapytanie ofertowe

Umowa