Strona główna

Informacja wypłaty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie informuje, że w sprawach dotyczących wypłat oraz wniosków świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego należy kontaktować się z pracownikami MOPS pod nr telefonu:

86 273 08 66

86 273 08 76