Strona główna

OGŁOSZENIE - NABÓR PARTNERA

Miasto Grajewo w celu wspólnej realizacji projektu ogłasza otwarty nabór Partnera/ów spoza sektora finansów publicznych:

Nabór partnera/ów dotyczy: Współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach: OŚ PRIORYTETOWA VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIE 7.1 Rozwój działań aktywnej integracjiKonkurs nr RPPD.07.01.00-IZ.00-20-001/19

 

Treść całego ogłoszenia